Kruibeke volgt situatie stortplaatsen op de voet

Gepubliceerd op vrijdag 2 sep 2022 om 13:47
Persbericht 2 september 2022 en update 4 oktober 2022

Na de Pano-reportage van afgelopen woensdag heerst in Kruibeke ongerustheid over de stortplaats in de oude kleigroeve op het grondgebied. “We volgen deze zaak op de voet op en informeren ons bij het Vlaams Departement Omgeving en De Vlaamse Waterweg. Verder wachten we het gerechtelijk onderzoek af en kijken we uit naar de bijkomende onderzoeken die plaats zullen vinden op de stortplaats”, vertelt burgemeester Dimitri Van Laere.

(vervolg persbericht 02 september 2022):
Niet enkel in Kruibeke volgt het Lokaal Bestuur de situatie van nabij op, maar ook in Rupelmonde. Náást het perceel waar de nieuwe jeugdlokalen voor Chiro en Scouts Rupelmonde gebouwd worden, lag namelijk vroeger een stortplaats voor huisvuil. “We begrijpen dat mensen zich zorgen maken naar aanleiding van de actualiteit. Daarom vinden we het belangrijk om goed te informeren. In Rupelmonde werden reeds verschillende onderzoeken uitgevoerd en daaruit blijkt dat er geen gevaar is voor de gezondheid van de omwonenden”, aldus de burgemeester.

Aanvankelijk werd in Rupelmonde een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat extra onderzoek nodig was. Op basis van de resultaten uit het gedetailleerd (of beschrijvend) onderzoek en het PFAS-onderzoek is een saneringsdeskundige bezig met de opmaak van een bodemsaneringsproject. Dit rapport zit in een laatste fase. Voorlopig is bekend dat de verontreiniging zodanig beperkt is dat het zou volstaan om het grootste deel van de oude huisvuilstortplaats af te dekken en zo ieder risico volledig weg te nemen. Enkel bepaalde kleinere spots zouden worden afgegraven.

Eind september wordt het rapport ingediend bij OVAM, zij hebben 90 dagen de tijd om dit te beoordelen. Zodra het lokaal bestuur de goedkeuring krijgt, zullen de werken aanbesteed en uitgevoerd worden. De kostprijs wordt geraamd op 75.000 euro voor het afdekken en 15.000 euro voor de afvoer van grond.

Ondertussen ondervinden de bouwwerken van de nieuwe jeugdlokalen op het aanpalende terrein hiervan geen hinder. De werken zitten op schema om deze winter te worden opgeleverd. De twee terreinen zullen duidelijk fysiek afgescheiden worden van elkaar. Na de werken zal ook het terrein waar vroeger gestort werd, volledig veilig en bruikbaar zijn.