Aanvraag leurkaart (machtiging tot uitoefenen ambulante activiteiten

Inhoud

Wil je iets verkopen op een markt, op een openbare plaats of aan huis? Dan heb je een machtiging ambulante handel nodig: de leurkaart. 

Je doet eigenlijk al aan ambulante handel telkens wanneer je producten verkoopt aan de consument buiten de vestigingsplaats(en) van uw onderneming, namelijk het (de) adres(sen) die geregistreerd staan bij je ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voorwaarden

De leurkaart is er vooral om de consument te beschermen. Ze is een instrument voor de overheid om zicht te houden op de ambulante handel en ze maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde activiteiten toe te laten.

Ambulante handel kan plaatsvinden op de openbare en private markten, op de openbare weg, het openbaar domein, op evenementen, commerciële parkings, private plaatsen die langs de openbare weg liggen, én (enkel toegelaten tussen 8u en 20u) bij de consument thuis.

Er zijn drie soorten machtigingen:

  • de machtiging als werkgever (keuze tussen inclusief of exclusief ten huize van de consument)
  • de machtiging als aangestelde A (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument)
  • de machtiging als aangestelde B (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen, ten huize van de consument inbegrepen)

Procedure

Je kan de machtiging ambulante activiteiten (leurkaart) aanvragen bij een ondernemingsloket naar keuze.

Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Je ontvangt vervolgens een elektronische machtiging, in de vorm van een plastic badge met een QR-code.

Wat meebrengen

De machtiging kan je alleen aanvragen als je ook in orde bent met de volgende documenten:

  • een identiteitsbewijs
  • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden
  • bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
  • bij verkoop ten huize van de consument: een bewijs van goed gedrag en zeden.

Kostprijs

De machtiging ambulante handel kost

  • 150 euro voor werkgevers
  • 100 euro voor een medewerker aangestelde A of B.

Een machtiging voor een medewerker aangestelde B met beperkte duur kost 50 euro.

Uitzonderingen

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B) of als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, hebt u geen machtiging nodig.