Lokaal opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers

Inhoud

Het OCMW Kruibeke beschikt over een lokaal opvanginitiatief. Hier krijgen 43 verzoekers om internationale bescherming uit verschillende landen materiële steun (bed-bad-brood) in het kader van hun verzoek. Het OCMW biedt hen ook psychosociale begeleiding en ondersteuning in het dagelijks leven. Het gaat om gezinnen met of zonder kinderen, alleenstaanden en niet-begeleide minderjarigen.

Voorwaarden

Enkel verzoekers die in aanmerking komen en rechtstreeks door de bevoegde federale overheidsdienst geplaatst worden, kunnen in het LOI Kruibeke verblijven.

Procedure

In principe verblijf je als verzoeker vooreerst in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kan je, onder bepaalde voorwaarden, doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere of gemeenschappelijke woning). Je bent, als verzoeker, echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

De plaatsingen in een LOI worden door de bevoegde federale overheidsdienst bepaald.

Als er een einde komt aan het recht op materiële steun, moet men de woning van het LOI verlaten, ongeacht of men in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.