Lokaal Overleg Kinderopvang

Het lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen en kan de weg naar mogelijke samenwerkingen openen.

Het LOK adviseert het lokaal bestuur bij de opmaak en uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en over de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.