Mantelzorgpremie

Inhoud

Aan alle mantelzorgers die een zwaar zorgbehoevende persoon verzorgen, woonachtig in de gemeente Kruibeke, kan een tussenkomst toegekend worden; genaamd een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

De mantelzorger is een meerderjarig natuurlijk persoon, die de zorgbehoevende vrijwillig in zijn thuissituatie verzorgt. De mantelzorger helpt de verzorgde bij de activiteiten van het dagelijks leven gedurende minstens drie dagen per week. Mantelzorg voor een zorgbehoevende kan door verschillende mantelzorgers worden gewaarborgd.

De zorgbehoevende

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken

Dit wordt bewezen aan de hand van attesten.

Procedure

  • De mantelzorger vraagt de premie aan bij Dienst Welzijn.
  • Er wordt een huisbezoek gebracht bij de verzorgde, waarbij de mantelzorgers aanwezig zijn.
  • Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst beslist of deze premie wordt toegekend.

Kostprijs

De premie is afhankelijk van het inkomen van de verzorgde en de verwantschap met de mantelzorger.

De premie kan variëren van 10,00 euro per maand tot 50,00 euro per maand.

Reglementen en bekendmakingen