Meldpunten voor klokkenluiders

Sinds december 2022 heeft lokaal bestuur Kruibeke naast een extern ook een intern klokkenluidersmeldpunt dat kan gebruikt worden door de eigen medewerkers (gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement).

Inhoud

Extern meldpunt

Externe klokkenluiders, die geen personeelslid van het lokaal bestuur Kruibeke zijn, dienen zich meteen tot Audit Vlaanderen te wenden. Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, kunnen rechtstreeks terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen.

Je kan Audit Vlaanderen bereiken via:

Brief:Audit Vlaanderen
Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel.
Tel. 02 553 45 55
E-mailmelding.audit@vlaanderen.be

Intern meldpunt

De algemeen directeur is overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt voor personeelsleden van het lokaal bestuur. Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Je kan je melding schriftelijk (via mail of via brief), telefonisch of fysiek richten aan de algemeen directeur, die je kan bereiken via:

Brief:O.L.Vrouwplein 18,9150 Kruibeke
Tel. 03 820 78 10
GSM0471 83 26 33
E-mailalgdir@kruibeke.be

Schriftelijke melding via brief

Als je je melding per brief wil versturen, vermeldt ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren.

Telefonische melding

Je kan ook een telefonische melding doen. Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Fysieke ontmoeting

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken. Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.