Mijn VerbouwPremie

Inhoud

Eén digitaal loket voor je verbouwpremies

Investeren in je woning, is op lange termijn de beste remedie tegen energieprijzen die de pan uitswingen. Nu ook bouwmaterialen heel wat duurder zijn geworden, zijn premies meer dan ooit een welgekomen steun voor wie wil renoveren.

De Vlaamse regering besliste om de huidige Vlaamse renovatiepremie van Wonen Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius (voor isolatie en hernieuwbare energie), samen te voegen tot één premie, de Mijn VerbouwPremie. Sinds 1 oktober 2022 kan je terecht bij één digitaal loket om je verbouwpremie aan te vragen. Dat is handig!

Categorieën van werken

Er zijn verschillende categorieën van werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie:

Premies die niet behoren tot Mijn VerbouwPremie

Mijn VerbouwPremie is een samenvoeging van een aantal energiepremies van Fluvius en de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen (zie rubriek ‘categorieën van werken’) die je via één loket kunt aanvragen. Premies voor categorieën van werken die niet behoren tot Mijn VerbouwPremie, kan je ook vanaf 1 juli 2022 blijven aanvragen bij Fluvius, Wonen-Vlaanderen of het VEKA. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • aanpassingspremie (opent in nieuw venster) (Wonen-Vlaanderen)
 • premie voor een condensatieketel op gas van Fluvius voor beschermde afnemers (open definitie), zal vanaf 1 juli 2022 niet meer kunnen aangevraagd worden. De premie voor een verwarmingsketel op gas is opgenomen in Mijn VerbouwPremie, en dit enkel voor de laagste inkomensgroep.
 • premie voor zonnepanelen (opent in nieuw venster) (Fluvius)
 • premie voor asbestverwijdering + zonnepanelen (Fluvius)
 • premie voor relighting (Fluvius)
 • premie steun na audit (Fluvius)
 • EPC-labelpremie (opent in nieuw venster) (Fluvius)
 • batterijpremie (opent in nieuw venster) (VEKA)
 • investeringssteun ondernemingen (Elia)
 • sloop- en herbouwpremie (VEKA)
 • huur- en isolatiepremie (VEKA/Fluvius)
  SVK-verhuurders kunnen de huur- en isolatiepremie sinds 1 juli 2022 niet meer aanvragen. SVK-verhuurders kunnen voor dakisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas wel een premieaanvraag indienen bij Mijn VerbouwPremie en hebben steeds recht op de hoogste premies.

Lagere inkomens genieten hogere premie

Mijn VerbouwPremie voorziet hogere premies voor eigenaar-bewoners uit lagere inkomensgroepen die de kwaliteit en de energiezuinigheid van hun woning of appartement willen verbeteren. Ook verhuurders van een woning via een sociaal verhuurkantoor, komen in aanmerking voor een hogere premie.  

Raadpleeg de simulator  

Ontdek via de simulator op welke premies je recht hebt op basis van je inkomen. De simulator is toegankelijk via www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie. Je vindt er ook alle details en voorwaarden.

Mijn VerbouwLening

Naast de invoering van Mijn VerbouwPremie, kan je sinds 1 september 2022 ook de Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro kunnen aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie. Mijn VerbouwLening vervangt de Energielening (tot 15.000 euro via het Energiehuis voor een prioritaire doelgroep/klanten met exclusief nachttarief).

Gemeentelijke aanvullende MijnVerbouwPremie

Als aanvulling op het verkrijgen van de Vlaamse Mijn VerbouwPremie (of de toenmalige Vlaamse renovatiepremie), kan je een gemeentelijke aanvullende premie bekomen van 20% op het toegekend bedrag van de Vlaamse Mijn VerbouwPremie indien je bij de beoordeling van deze premie:

 • valt binnen de laagste inkomenscategorie (afhankelijk van gezinsinkomen en gezinssamenstelling)
 • als particulier of rechtspersoon een woning of appartement verhuurt via een Woonmaatschappij Woonpunt Waas

Voorwaarden

 • De gemeentelijke aanvullende Mijn VerbouwPremie kan enkel worden uitbetaald nadat het bewijs van uitbetaling van de Vlaamse Mijn VerbouwPremie is voorgelegd. Je voegt het bewijs van je inkomenscategorie mee toe;
 • De gemeentelijke aanvullende Mijn VerbouwPremie moet worden aangevraagd binnen de 6 maanden na ontvangst van de Vlaamse Mijn VerbouwPremie.
 • In geval van verhuur via Woonmaatschappij Woonpunt Waas: moet je bij de aanvraag een ondertekende en lopende huurovereenkomst van minstens 9 jaar met een sociaal verhuurkantoor/woonmaatschappij voorleggen.
 • Sociale huisvestingsmaatschappijen (open definitie)/woonmaatschappijen (open definitie) komen niet in aanmerking voor de gemeentelijke aanvullende Mijn VerbouwPremie.

Premiebedrag

20% van de uitbetaalde Mijn Verbouwpremie.

Samenstelling aanvraag

De aanvraag tot premie (digitaal of op papier) is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier alle onderstaande onderdelen bevat:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • Gemeentelijke aanvullende Mijn VerbouwPremie: bewijs van uitbetaling van de Mijn VerbouwPremie (kopie brief) met vermelding van laagste inkomenscategorie;
 • In geval van verhuur via Woonmaatschappij Woonpunt Waas: een ondertekende en lopende huurovereenkomst van minstens 9 jaar met een sociaal verhuurkantoor/woonmaatschappij voorleggen.

Combinatie met andere premies

Deze premie kan niet gecombineerd worden met de gemeentelijke premie (voor)gevelrenovatie of de gemeentelijke premie superisolerend glas.

Vragen of hulp nodig

Je vindt heel wat praktische info terug in de digitale brochure (zie 'Bijlagen' onderaan de pagina).

Heb je vragen over een concrete toepassing van de premie of wens je bijstand om een aanvraag in te dienen?

Contacteer Woonwijzer Waasland:
woonwijzerwaasland@interwaas.be
03 500 47 40
Woonwijzer Waasland

Lamstraat 113
9100 Sint-Niklaas

Bijlagen

 • Brochure 210,3 Kb pdf
 • Besluit gemeenteraad 18 december 2023 - herziening premies 242,8 Kb pdf
 • Aanvraagformulier Gemeentelijke Mijn Aanvullende Verbouwpremie 816,7 Kb docx