Milieu- en natuurraad

De minaraad komt minstens 4 keer per jaar samen en heeft een drieledige doelstelling:

1) De minaraad beoogt de verbetering van het milieu, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente.

2) De minaraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. In een afsprakennota tussen de minaraad en het gemeentebestuur wordt vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur in ieder geval het advies van de minaraad vraagt.

3) De minaraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

De minaraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en waarnemers.

Je vindt de statuten van de minaraad hier.

Samenstelling

 • Piet Thys

  Contact
  Molenstraat 77 , 9150 Kruibeke
  GSM
  0494 48 05 92
  piet.thys@gmail.com

  Functies

  Voorzitter milieuraad
 • Dirk Van Puymbroek

  Contact
  O.L.Vrouwplein 18-20 , 9150 Kruibeke
  Tel.
  03 740 02 44
  landbouw@kruibeke.be

  Functies

  Secretaris milieuraad
 • Leden Milieuraad

  • Brusselaers Jan
  • Van Duyse Luc
  • Van Hoyweghen Nine
  • Janssens Willy
  • Maris Hilde
  • D'Eer Andre
  • Paul Volckerick
  • Marijn Vercauteren (plaatsvervanger)
  • Lieve D'Hollander
  • Karel Smet
  • Depuydt André
  • Ampe Anthony (plaatsvervanger)
  • Bruno De Jonghe
  • Van Raemdonck Godelieve
  • Arnout Johan
  • Laurent Meersschaert
  • Freddy Moorthamer
  • Paul Vergauwen
  • Gilbert Smet
  • Jona Smet (plaatsvervanger)
  • Kristel Lauwers
  • Sylvain Heyrman
  • Karel De Gendt (plaatsvervanger)
  • Hilaire Smet
  • Sonja Van Goethem
  • Filip Vercauteren: schepen
  • Caroline Vermeulen: schepen

  Functies

  Lid