Minimale levering van elektriciteit en aardgas voor wie een budgetmeter heeft

Inhoud

Een budgetmeter kan je helpen om het verbruik van elektriciteit en aardgas onder controle te houden. De Vlaamse overheid regelt voor gezinnen met een budgetmeter bovendien een minimale levering van elektriciteit en aardgas.

Elektriciteit

De budgetmeter voor elektriciteit levert altijd 10 ampère aan elektriciteit, zelfs als er geen geld staat op uw budgetmeterkaart.

Aardgas

Via een aardgasbudgetmeter is een gegarandeerde minimale levering om technische redenen niet mogelijk. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet heeft opgebruikt, dreigt dan geen aardgas meer te hebben. Een gezin met een budgetmeter kan in de winterperiode in aanmerking komen voor financiële steun van de Vlaamse overheid om de aardgasmeter op te laden.

Voorwaarden

 • In de winterperiode kan je via de Dienst Welzijn een beperkte financiële steun krijgen om je aardgasbudgetmeter op te laden.
 • De winterperiode loopt van 1 november tot 31 maart.

Procedure

Informeer bij de Dienst Welzijn van je gemeente of je in aanmerking komt. De dienst onderzoekt je aanvraag en beslist dan of je in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas voor jouw budgetmeter.

De Dienst Welzijn kan ook voorwaarden verbinden aan het geven van de financiële steun (om de budgetmeterkaart op te laden), bjivoorbeeld:

 • schuldbegeleiding en schuldafbouw
 • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren)
 • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben
 • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Als je in aanmerking komt, dan kan je om de 14 dagen een minimale hoeveelheid aardgas opladen voor een bepaald bedrag.

Kostprijs

Het bedrag voor de minimale levering van aardgas is voor de wintermaanden 2017-2018 vastgesteld door de minister van Energie. Het bedrag wordt toegekend per halve maand. Dat bedrag is afhankelijk van het type woning en van uw statuut (bijvoorbeeld 'beschermde afnemer' of niet).

Voor gewone afnemers is het bedrag:

 • voor een appartement: 30,66 euro per halve maand
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 42,66 euro per halve maand
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 51,66 euro per halve maand.

Voor beschermde afnemers is het bedrag

 • voor een appartement: 18,66 euro per halve maand
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 26,66 euro per halve maand
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 31,66 euro per halve maand.