Mobiliteitsplan

Inhoud

Op 26 juni 2017 werd het nieuwe mobiliteitsplan goedgekeurd door de gemeenteraad.
 
Het mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Dit is geen anti-autobeleid, maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang voor voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief vervoer (Openbaar vervoer). Pas daarna komt de auto (Privévervoer). Gemeenten die hun mobiliteitsbeleid vanuit dit uitgangspunt opbouwen, worden leefbaarder, veiliger en bereikbaarder.
 
Het nieuwe mobiliteitsplan legt de nadruk onder meer op volgende thema’s:
  • Leefbaarheid van de dorpskernen
  • Een actualisering van de wegencategorisering en de fietsroutenetwerken
  • De uitbouw van een duurzaam parkeerbeleid

Reglementen en bekendmakingen