Multimove

Inhoud

Sinds september 2021 starten we de lessen multimove terug op in elke deelgemeente.

Vanuit een samenwerking tussen de sportdienst en de dienst kinder- en jongerenbeleid biedt het lokaal bestuur het project multimove aan.

Wat is multimove?

Multimove biedt kinderen tussen 3 en 8 jaar een gevarieerd bewegingsprogramma aan om een zo breed mogelijke motorische ontwikkeling te stimuleren.

Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de multimove-lessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd.

Multimove kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Waar kan je multimoven?

  • Bazel: Op maandag en dinsdag is er multimove in Bazel in sporthal de Dulpop van 16:15 tot 17:15.
  • Rupelmonde: Op maandag is er multimove in de turnzaal van de SJB-school van 16:00 tot 17:00. In Rupelmonde is er ook een naschoolse bewegingsactiviteit voor de oudere kinderen op donderdag.
  • Kruibeke: Op dinsdag is er multimove in de turnzaal van de Gemeenteschool De Eenhoorn van 16:15 tot 17:15. U kan uw kind ophalen aan de ingang langs  E. Gorrebeeckstraat 14A.

Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang? Dan zorgt de begeleiding van de opvang voor de verplaatsing naar de juiste multimove-locatie (per deelgemeente). Het einde van de activiteiten is voorzien om 17:00 of 17:15, er is begeleiding aanwezig tot 18:00.

Hoe schrijf je in?

De praktische werking loopt hetzelfde als voor de opvang. Je schrijft per maand in via de webshop, de kinderen worden te voet afgehaald van school en je betaalt dezelfde prijs. We vragen wel de kinderen van multimove niet af te halen voor het einduur van de les omdat de geplande bewegingsactiviteit dan nog volop aan de gang is.

Voor meer informatie kan je terecht in het gemeentehuis bij de sportdienst of de dienst kinder- en jongerenbeleid.

Meer info

https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/

Digitaal loket