Multimove

Inhoud

Multimove biedt kinderen tussen 3 en 8 jaar een gevarieerd bewegingsprogramma aan om een zo breed mogelijke motorische ontwikkeling te stimuleren.

Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de multimove-lessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd.

Multimove kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Waar kan je multimoven?

  • Bazel: Op maandag en dinsdag is er multimove in Bazel in sporthal de Dulpop van 16u15 tot 17u15.
  • Rupelmonde: Op maandag en donderdag is er multimove in de turnzaal van de SJB-school van 16u tot 17u. 
  • Kruibeke: Op dinsdag is er multimove in de turnzaal van de Gemeenteschool De Eenhoorn van 16u15 tot 17u15.

Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang? Dan zorgt de begeleiding van de opvang voor de verplaatsing naar de juiste multimove-locatie (per deelgemeente). Het einde van de activiteiten is voorzien om 17u of 17u15, er is begeleiding aanwezig tot 18u

Hoe schrijf je in?

De praktische werking loopt hetzelfde als voor de opvang. Je schrijft per maand in via de webshop, de kinderen worden te voet afgehaald van school en je betaalt dezelfde prijs. We vragen wel de kinderen van multimove niet af te halen voor het einduur van de les omdat de geplande bewegingsactiviteit dan nog volop aan de gang is.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht in het gemeentehuis bij de Sportdienst of bij Huis van het Kind Kruibeke. 

https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/

Digitaal loket