Naamsverandering

Inhoud

Je naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij stellen jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk je naam en/of voornaam laten wijzigen. 

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen als:

 • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
 • er ernstige redenen zijn
 • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden
 • De verandering van je familienaam is dus geen recht, maar een gunst die bij koninklijk besluit wordt toegestaan. Iedere aanvraag tot naamsverandering wordt individueel onderzocht.Een familienaamsverandering is voorbehouden aan Belgen. Bij uitbreiding geldt deze procedure ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.Een familienaamsverandering wordt uitzonderlijk toegestaan, indien je daar ernstige redenen voor hebt.

Een voornaamsverandering is mogelijk als:

 • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
 • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
 • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
 • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Procedure

Voor een naamsverandering:

 • Je dient jouw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.
 • Als je kinderen hebt die jouw naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen.
 • Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door jouw ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.
 • De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 18 maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook je identiteitspapieren te hernieuwen.

Een voornaamsverandering kan je laten wijzigen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van je gemeente.

Wat meebrengen

Voor een voornaamswijziging dien je jouw identiteitskaart en een afschrift van je geboorteakte (indien je in het buitenland bent geboren) mee te nemen.

Kostprijs

De kostprijs om je familienaam te veranderen wordt bepaald door de FOD Justitie.

De volgende tarieven worden gehanteerd voor een voornaamswijziging:

 • wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door een transgender: gratis
 • bij toekenning van de voornaamswijziging: 140 euro per akte
 • wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken: gratis
 • bij weigering van de voornaamswijziging: gratis

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Meer info

Federale Overheidsdienst Justitie

Registratiekantoor

Afhandeling

Binnen de 3 maanden na de aanvraag zal de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een beslissing nemen. 

Is de beslissing positief? Dan krijg je een schriftelijke bevestiging zodra de registers van de burgerlijke stand en het rijksregister zijn aangepast. 

In geval van een negatieve beslissing krijg je hiervan een schriftelijke bevestiging. Na ontvangst van die bevestiging heb je 30 dagen de tijd om in beroep te gaan bij de familierechtbank. 

Alle akten van de burgerlijke stand waarin je wordt vermeld en jouw gegevens in het rijksregister worden automatisch aangepast. 

Let wel op, een aantal dingen zoals een identiteitskaart, rijbewijs en paspoort zal je opnieuw moeten aanvragen.