Kloosterstraat - rioleringswerken 26 april - november 2021

Gepubliceerd op maandag 1 feb 2021 om 14:54
Sinds 26 april 2021 lopen er rioleringswerken in de Kloosterstraat. De werken zullen 7 maanden duren, gespreid over 2 fasen.

Rioleringswerken

Van maandag 26 april 2021 tot augustus 2021 worden rioleringswerken uitgevoerd in de Kloosterstraat. Er wordt een volledig nieuwe riolering voorzien tussen de Gelaagstraat en het Mercatorplein. Zo kunnen voortaan het regenwater en afvalwater gescheiden worden afgevoerd naar respectievelijk de Schelde of de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Veilige en voetgangersvriendelijke straat

Na de rioleringswerken (ondergronds) volgt een volledig nieuwe inrichting van de wegenis (bovengronds): nieuwe rijbaan, voetpaden en parkeerstroken. Het ontwerp van de voetpaden werd voor het eerst afgetoetst aan de ontwerprichtlijnen “Walkability of voetgangerstoegankelijkheid”. Zo worden er drempelloze voetpaden aangelegd en komen er voldoende rustpunten in de straat.

Om de snelheid in de straat onder controle te houden, wordt halfweg de straat een verkeerslicht geplaatst dat automatisch rood zal geven voor automobilisten die de snelheid niet respecteren.

Hinder

De uitvoeringstermijn bedraagt 100 werkdagen (7-8 maanden). Om de hinder te beperken, wordt gewerkt in 2 fasen: 

  • 26 april 2021 gedurende 3 maanden: vanaf de Temsestraat tot de Veldstraat (inclusief kruispunt Veldstraat) 
    • Tijdens deze fase wordt het eenrichtingsverkeer in de Veldstraat tijdelijk opgeheven en kan je de Veldstraat bereiken vanuit de Kouterstraat of Graaf van Vlaanderenlaan.
  • Begin augustus gedurende 4 maanden: vanaf de Veldstraat tot het Mercatorplein

Omleiding

Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien via de Kalverstraat. Dit in beide richtingen, zowel komende vanuit de Temsestraat als vanuit de G. De Cremerstraat.

Plaatselijk verkeer blijft mogelijk afhankelijk van de fasering. Handelaars blijven zo goed als mogelijk bereikbaar. Plaatselijke bewoners worden geïnformeerd via de aannemer over de bereikbaarheid van hun woning of garage. 

Openbaar vervoer

De bussen van De Lijn volgen de Kalverstraat maar deels en maken van daaruit een extra hoek via de Filips De Stoutelaan en de Robbrecht de Frieslaan, om zo de G. De Cremerstraat in te rijden. Zie bijgevoegd plan. 

De Lijn zal de haltes in het centrum van Rupelmonde (kerk) tijdens de werken niet kunnen bereiken. Er worden vervanghaltes voorzien:

  • In de Kalverstraat, op de hoek met de Temsestraat
  • In de Robbrecht De Frieslaan, op de hoek met de Geeraard De Cremerstraat

Meer info

www.aquafin.be/Particulieren/Waar-werken-we/KRU3029