naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

RUP Kruibeke centrum - Openbaar onderzoek - Feedback

28 juni ’17 (wo)
Op 12 februari 2017 liep het openbaar onderzoek af voor het RUP Kruibeke centrum. Op 21 maart 2017 heeft de GECORO (Commissie voor ruimtelijke ordening) alle bezwaren beoordeeld en geëvalueerd.

Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat opmerkingen ontvangen. De GECORO heeft al deze opmerkingen gebundeld en beoordeeld.

Decretaal is niet voorzien om bij afsluiting van het openbaar onderzoek een individuele kennisgeving te richten aan alle bezwaarindieners. Gezien de omvang van het plan en het aantal bezwaren dat werd ontvangen, was het dan ook niet praktisch haalbaar om iedereen individueel aan te schrijven over de beoordeling van haar/zijn bezwaar.

Uiteraard wenst het gemeentebestuur u de relevante informatie en beoordeling te bezorgen. Via deze weg kan u zelf eenvoudig nagaan hoe uw opmerking werd behandeld, welke beoordeling hieraan werd gegeven door de GECORO en of dit al dan niet tot een aanpassing van het ontwerp-RUP heeft geleid. Al deze informatie is gebundeld in het verslag van de GECORO vergadering van 21 maart 2017 dat u hieronder kan downloaden.

De beoordeling door de GECORO (waarbij een aantal bezwaren als gegrond werden bevonden met een voorstel tot aanpassing van het ontwerp-RUP en een aantal bezwaren als ongegrond werden beoordeeld) werd op alle vlakken door de gemeenteraad gevolgd bij de definitieve vaststelling op 29 mei 2017. Het definitieve RUP werd dan ook op een heel aantal aspecten bijgestuurd op basis van gegronde suggesties die werden ontvangen. Het gemeentebestuur wenst u dan ook te bedanken voor uw betrokkenheid in dit dossier. Onderaan kan u de gemeenteraadsbeslissing terugvinden waarin verwezen wordt naar de beoordeling van de bezwaren door de GECORO.

Indien u graag nog bijkomende toelichting wenst, kan u steeds terecht tijdens de openingsuren op de dienst stedenbouw.

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be