naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Uitbreiding milieuvergunning Total

12 oktober ’17 (do)
BEKENDMAKING VAN EEN AKTENAME OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG: de uitbreiding van een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 2, TOTAL Belgium Kruibekestraat 147, 9150 BAZEL

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 5/09/2017 akte werd genomen van de melding van, N.V. TOTAL Belgium gevestigd te Handelsstraat 93, 1040 om op het perceel gelegen, Kruibekestraat 147, 9150 Bazel, kadastraal gekend

Kruibeke, Afdeling 2, Sectie B, nr. 013/N

een uitbreiding van het aantal verdeelslangen van 15 naar 19 van het bestaande tankstation door te voeren, onder volgende rubriek;

'Rubriek Omschrijving Einddatum KI. Vlarebo
6.5.2° Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., overige inrichtingen (Totale eenheden: 19 Stuks (aantal))   2 B

De aktename met bijlagen, ligt gedurende de periode van 14 oktober 2017 tot 13 november 2017, ter inzage van het publiek bij de dienst Leefmilieu van het Gemeentebestuur.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Deputatie van de provincieraad van Oost- Vlaanderen, overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Reglement betreffende de milieuvergunning.

Beroep kan enkel binnen de periode van deze aanplakking ingediend worden bij ter post aangetekend schrijven, door diegenen die louter aangewezen zijn op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het Gemeentebestuur.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroep gevoegd : een door het Gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt en een bewijs van de betaling van de dossiertaks

 

 

Lees meer artikels over

Meer info

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Milieu

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 90
e-mail
milieu@kruibeke.be