naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een omgevingsvergunningsaanvraag - Stuer Containerdienst NV

04 december ’17 (ma)
Bekendmaking van een omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een inrichting voor de opslag, sortering en verwerking van afvalstoffen + nieuwbouw klasse 1 – Stuer Containterdienst NV, Burchtstraat 87 in 9150 Kruibeke

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering d.d. 27.11.2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Stuer Containterdienst NV, Burchtstraat 87 in 9150 Kruibeke een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Buchtstraat 87 in 9150 Kruibeke, 1ste afdeling, sectie B, 36B, 41C, 47F, 47H, 47L, 49B, 49D, 49E, 50G en 50L.

Het betreft een aanvraag tot het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een inrichting voor de opslag, sortering en verwerking van afvalstoffen + nieuwbouw.

Het project kadert in de toepassing van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 5, 1°, a (het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de VCRO) en c (de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse). Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport (MER) of omgevingsveiligheidsrapport (OVR) gevoegd.

Overeenkomstig hoofdstuk 5 van het BVR van 27 november 2015  wordt door de gemeente Kruibeke een openbaar onderzoek georganiseerd. De aanvraag kan bij het gemeentebestuur worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 11 december 2017 tot en met 9 januari 2018. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht