naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Aangepaste dienstregeling Zuiderveren en 2e Waterbus

03 november ’17 (vr)
Sinds 11 november 2017 verdubbelde DeWaterbus haar frequentie met de ingebruikname van een tweede vaartuig. Doordat DeWaterbus in Hemiksem en Kruibeke aanmeert aan het ponton van de VLOOTveren, was het noodzakelijk om de dienstregelingen op elkaar af te stemmen.

Sinds 1 juli 2017 vaart de eerste Waterbus op de Schelde in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen. Dit recente, snelle vervoersmiddel vaart tussen Steenplein in Antwerpen en Hemiksem, met een tussenstop in Kruibeke. In combinatie met de bestaande veerdiensten Hoboken-Kruibeke, Bazel Hemiksem en de nieuwe overzet tussen Steenplein en linkeroever, kunnen passagiers zich via 6 vertrekpunten vlot verplaatsen over de Schelde.

Met de opstart van de tweede Waterbus en daardoor verdubbeling van de frequentie, moest een oplossing gevonden worden voor het gezamenlijk veilig gebruik van de steigers in Kruibeke en Hemiksem. Er werd gestreefd naar een optimale connectiviteit tussen DeWaterbus en deze veren binnen de visie rond de watermobiliteit van en naar Antwerpen. Hierbij mochten ook de verwachtingen van de vele werknemers, scholieren en recreanten die sinds jaar en dag deze veren gebruiken, niet uit het oog verloren worden. Dit was best een moeilijke oefening.

Ter voorbereiding van deze oefening werd een overleg opgestart met de betrokken lokale besturen, bedrijven en schooldirecties. Op basis van dit overleg en de vele reacties van veergebruikers werd het eerste ontwerp van de dienstregeling nog grondig aangepast. Zo is er een nieuwe dienstregeling ontstaan die maximaal tegemoetkomt aan de verwachtingen van de veergebruikers, maar blijft passen binnen het ruimere kader dat vooropgesteld werd inzake veiligheid en de mobiliteitsvisie van en naar Antwerpen.

Hierdoor ontstaat er een traject waarbij men zich op zes plaatsen, zowel van linker- als van rechteroever, over de Schelde ‘Slim naar Antwerpen’ kan begeven.

Bekijk de nieuwe dienstregeling in bijgevoegde flyer of op
www.dewaterbus.be/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-31-nieuwe-dienstregeling-zuiderveren.pdf

Meer info

Nieuwsoverzicht