naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Beslissing milieuvergunningsaanvraag Sterhoek NV

07 november ’17 (di)
Bekendmaking van een beslissing over een milieuvergunningsaanvraag: nieuwe exploitatie van een inrichting van klasse 1, 46013/4392/8/E/1 - Sterhoek NV, Burchtstraat, 9150 Kruibeke: ongunstig

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Deputatie d.d. 19/10/2017 aan Sterhoek NV gevestigd te Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht geen milieuvergunning verleent, om op de percelen gelegen, Burchtstraat/ Hollestraat 9150 KRUIBEKE, kadastraal bekend: Kruibeke, 1e afdeling, Sectie A, nrs.379, 380, 439, 440, 445,446,447,448, 449, 450, 451, 452, 453, 454K, 455, 456, 457, 458, 462A, 468, 469, 470

een inrichting te exploiteren met als voorwerp: het opvullen van een kleigroeve.

met rubrieken: 2.3.6.b.3, 2.3.7.a, 2.3.9, 2.4.4.a, 15.1.1, 60.2

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 8 november 2017 tot 8 december 2017, ter inzage van het publiek bij de dienst Leefmilieu van het Gemeentebestuur.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Reglement betreffende de milieuvergunning.

Beroep kan enkel binnen de periode van deze aanplakking ingediend worden bij ter post aangetekend schrijven, door diegenen die louter aangewezen zijn op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroep gevoegd: een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt en een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

Lees meer artikels over

Meer info

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Milieu

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 90
e-mail
milieu@kruibeke.be