naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

bekendmaking beslissing individuele afwijking

01 december ’17 (vr)
Door de de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw werd op 15/11/2017 aan BVBA Van Remoortere, Houtenkruisstraat 45, 9150 Kruibeke, een individuele afwijking volgens art. 1,2,2,1 van Vlarem II (art. 5.45.1.2, §1, en art. 5.45.1.3, §3) verleend. ter inzage van 5/12/2017 tot 4/1/2018.

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN  MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

exploitatie van een inrichting van klasse 1
46013/308/2/E/8 - BVBA Van Remoortere
Houtenkruisstraat 45, 9150 KRUIBEKE

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw d.d. 15/11/2017 aan, BVBA Van Remoortere, gevestigd te Houtenkruisstraat 45, 9150 Kruibeke, een individuele afwijking volgens art. 1,2,2,1 van Vlarem II (art. 5.45.1.2, §1, en art. 5.45.1.3, §3,).

Werd verleend op de percelen gelegen Houtenkruisstraat 45, 9150 KRUIBEKE, kadastraal bekend:

Afdeling Sectie Perceelnummer
KRUIBEKE  1 AFD/KRUIBEKE/ C 0549/K
KRUIBEKE  1 AFD/KRUIBEKE/ C 0549/L
KRUIBEKE  1 AFD/KRUIBEKE/ C 0550/A

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 5 december 2017 tot 4 januari 2018, ter inzage van het publiek bij de dienst Leefmilieu van het Gemeentebestuur

Tegen deze beslissing is een annulatieberoep mogelijk bij de Raad van State, overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State zoals aangevuld bij de wet van 24 maart 1994.

Om bedoeld beroep in te dienen beschikt u over een termijn van zestig dagen nadat de bestreden beslissing werd bekendgemaakt of betekend.

Lees meer artikels over

Meer info

Nieuwsoverzicht