naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

milieuvergunningsaanvraag: bekendmaking beslissing in beroep

01 december ’17 (vr)
Door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw werd op 15/11/2017 aan B.V.B.A. Van Remoortere, Houtenkruisstraat 45, 9150 Kruibeke, in beroep een milieuvergunning verleend aan bvba Van Remoortere, Houtenkruisstraat 45, 9150 KRUIBEKE. Ter inzage van 5/12/2017 tot 4/1/2018.

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING IN BEROEP OVER EEN  MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

exploitatie van een inrichting van klasse 1
46013/308/2/E/9/B - BVBA Van Remoortere
Houtenkruisstraat 45, 9150 KRUIBEKE

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw d.d. 15/11/2017 aan B.V.B.A. Van Remoortere, gevestigd te Houtenkruisstraat  45, 9150  Kruibeke,  een milieuvergunning werd verleend tot 29/06/2031, om op het/de percelen gelegen, Houtenkruisstraat 45, 9150 KRUIBEKE, kadastraal bekend:

Afdeling Sectie Perceelnummer
KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE) C 0549/K
KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE) C 0549/L
KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE) C 0550/A

 een inrichting te exploiteren met als voorwerp:

 mededeling kleine verandering van een kippenslachterij

 met volgende rubrieken:

 45.1.b.2

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 5 december 2017 tot 4 januari 2018, ter inzage van het publiek bij de dienst Leefmilieu van het Gemeentebestuur

Tegen deze beslissing is beroep tot nietigverklaring mogelijk bij de Raad van State binnen de 60 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van deze beslissing. 

Voor het indienen van een annulatieberoep gelden verder de vormvoorschriften zoals vastgesteld in de artikelen 1 tot en met 3 van het Regentbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees meer artikels over

Meer info

Nieuwsoverzicht