naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 2

16 januari ’18 (di)
Door VAN HOYWEGHEN MARCEL wonende te Kalverstraat 27, 9150 Kruibeke is een milieuvergunningsaanvraag ingediend om een inrichting te exploiteren met als voorwerp : hernieuwen en veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een rundveebedrijf gelegen, KALVERSTRAAT 27, 9150 RUPELMONDE.

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

 voor het hernieuwen van een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 2

46013/571/1/E/4 - VAN HOYWEGHEN MARCEL
Kalverstraat 27, 9150 RUPELMONDE

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door VAN HOYWEGHEN MARCEL wonende te Kalverstraat 27, 9150 Kruibeke een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het/de percelen gelegen, KALVERSTRAAT 27, 9150 RUPELMONDE, kadastraal bekend :

Afdeling Sectie Perceelnummer
KRUIBEKE  2 AFD/BAZEL/ C 0728/
KRUIBEKE  3 AFD/RUPELMONDE/ A 12/n

 een inrichting te exploiteren met als voorwerp : hernieuwen en veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een rundveebedrijf

 met volgende rubrieken :

6.5.1° (3), 9.4.3.c)1° (2), 15.1.1° (3), 17.3.2.1.1.1°b) (3), 19.6.2°c) (2), 28.2.c)1° (3), 53.8.1°b) (2)

 

 

Rubriek                    Product                                    Hoeveelheid

6.5.1°                       verdeelslangen                         1 Stuks (aantal)

9.4.3.c)1°                 andere runderen                       10 Stuks (aantal)

9.4.3.c)1°                 zoogkoeien                              30 Stuks (aantal)

9.4.3.c)1°                 runderen van 1 tot 2 jaar           30 Stuks (aantal)

9.4.3.c)1°                 runderen jonger dan 1 jaar        30 Stuks (aantal)

15.1.1°                     landbouwvoertuigen                  11 Stuks (aantal)

17.3.2.1.1.1°b)         mazout                                    2040 kilogram

19.6.2°c)                  hooi en stro                              375 kubieke meter

28.2.c)1°                  vaste mest                               100 kubieke meter

28.2.c)1°                  mengmest                                80 kubieke meter

53.8.1°b)                  grondwaterwinning                    775 m³/jaar

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 20 januari 2018 tot 19 februari 2018 alle werkdagen van 9 tot 11.30 uur en op dinsdagnamiddag van 16 tot 19 uur ter inzage van het publiek bij de Milieudienst, O.L.Vrouwplein 18-20 te Kruibeke – 1e verdieping.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen  worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

 Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Lees meer artikels over

Meer info

Nieuwsoverzicht