naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Budget 2018 en 2019 : Kruibeke investeert

01 januari ’18 (ma)
Op de laatste gemeenteraad van 2017 legde het college van burgemeester en schepenen alle budgetten voor volgend jaar en het daarbij horende meerjarenbudget voor. Dit geldt voor het OCMW, de politiezone, de brandweerzone, het AGB en natuurlijk ook voor de gemeente zelf.

Vooraf alvast dit :

 • Tijdens deze legislatuur bouwden we de schulden af en namen geen enkele nieuwe lening op. Alle investeringen werden betaald uit de reserves. Ook voor de meeste investeringen van 2018 geldt dit. Hierdoor maken we de weg vrij voor nieuwe investeringen in de toekomst.
 • De zogenaamde Beheers- en Beleidscyclus – in het jargon de BBC – loopt over zes jaar, maar start pas in het tweede jaar van de legislatuur en loopt tot en met het eerste jaar van de volgende legislatuur. Daarom wordt er ook voor 2019 een uitgewerkt budget met een groot investeringsvolume voorgesteld.

Voor het laatste jaar van deze legislatuur, maar ook voor 2019, legt de gemeente een ambitieus investeringsprogramma op alle (hoofd)opdrachten voor, maar dit zeker binnen de budgettaire mogelijkheden.

De eerste opdracht van een gemeente is zorgen voor veiligheid en sociaal beleid. Wat veiligheid betreft, investeren we:

 • Via de politiezone in een sterke wijkwerking.
 • In een gemeenschapswacht in ons eigen budget (de federale overheid subsidieert dit niet meer vanaf 2018).
 • in een veiligheidsoverleg voor alle activiteiten in Kruibeke.
 • in een uitgewerkt actieplan in het kader van de waterproblematiek.
 • samen met de Hulverleningszone Waasland in een nieuwe brandweerkazerne .
 • in een nieuwe brug over de Vliet aan de Dijkstraat om het overstromingsgevaar te verminderen, in werken aan de Gauwstraatbeek en de Watermolenbeek.

Wat sociaal beleid betreft, staat het OCMW in voor de oprichting van het Zorgpunt, waar ons woonzorgcentrum Wissekerke in wordt ondergebracht, en voor een uitgebreid sociaal beleid. De gemeente zorgt voor de financiering ervan.

De tweede belangrijke opdracht van een gemeente, is zorgen voor een goede dienstverlening:

 • Daarom investeren we in de vernieuwbouw van ons gemeentehuis, toegankelijk voor iedereen, met alle diensten van gemeente, OCMW en politie in één gebouw.
 • Daarom werken we steeds meer op afspraak zodat onze klanten sneller en accurater worden geholpen.
 • Daarom schakelen we versneld over op digitalisering en papierloos werken.
 • We breiden onze groendienst uit om onze kerkhoven beter en ecologischer te kunnen onderhouden. Ook voorzien we personeel om de Polders van Kruibeke te onderhouden.
 • In de Buitenschoolse kinderopvang (BKO) voorzien we een personeelslid meer in Kruibeke en in Rupelmonde.

De derde belangrijke opdracht van een gemeente is zorgen voor een goed, duurzaam en veilig patrimonium. Met dit meerjarenbudget realiseren we een serieuze inhaalbeweging :

 • Wat wegen betreft, leggen we de volgende twee jaar volgende straten opnieuw aan: Moldovitalaan, Kromstraat, Wissel Bazel, Nieuwstraat, Polderstraat, Kapelstraat, G. De Cremerstraat .
 • Wat fietspaden betreft, realiseren we het traject Kattestraat-Doorn_Molenberg- Lange Heihoekstraat met gescheiden fietspad langs beide richtingen, een verlicht fietspad tussen Scheldelei en Kapelstraat, en verlichting op de verbindingsweg Trammeland achter Duc d’O.
 • In alle heraangelegde straten worden brede voetpaden voorzien.
 • Wat gebouwen betreft, budgetteren we de werken aan de site gemeentehuis Kruibeke (met brandweerkazerne), een gemeenschapscentrum in het oud-gemeentehuis van Rupelmonde, verbeteringswerken aan sportcentra De Dulpop en Kerkeputten, een renovatie en uitbreiding van de BKO van Rupelmonde.

Sinds de jaren ‘70 kreeg de gemeente bijkomende opdrachten, eerst in cultuur en gemeenschapsvorming, daarna voor jeugd, sport en milieu. Ook hier voorzien we in extra’s binnen onze financiële mogelijkheden:

 • Daarom breken we het oud-gemeentehuis van Rupelmonde af en bouwen daar een eigentijds gemeenschapscentrum met bib en dorpshuis.
 • Ook in Kruibeke voorzien we een nieuwe bib met ontmoetingsfunctie.
 • Wat sport betreft, bouwen we een nieuwe bovenzaal voor dans- en bewegingssporten op de kleedkamers van De Dulpop, leggen we kunstgrasvelden aan De Dulpop aan, verbeteren we de accommodatie van sportcentrum Kerkeputten.
 • Samen met de vzw jeugdlokalen Rupelmonde bouwen we jeugdlokalen voor de Scouts en Chiro van Rupelmonde. Ook in Kruibeke bereiden we samen met vzw Adelheid@Work het project voor Chiro Adelheid voor. Ook hiervoor werd een budget ingeschreven.

Dit kort overzicht is zeker niet exhaustief. We plannen samen met onze medewerkers nog veel meer. Maar één zaak is duidelijk : 2018 en 2019 worden cruciale investeringsjaren.

Samen bouwen we in 2018 verder aan onze mooie gemeente en gemeenschap!

 

Jos Stassen, burgemeester Kruibeke

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht