naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een aanvraag omgevingsvergunning - Onthaalzone Scheldelei

06 februari ’18 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat door het Agentschap Natuur en Bos, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73 in 9000 Gent, een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering d.d. 27.11.2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Scheldelei en Oud-Veerstraat zn in 9150 Kruibeke, 1ste afdeling, sectie B, nrs. 259P2, 260A, 260B, 261, 262, 263, 264A, 264B, 265, 266, 267, 268, 269D, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 398, 399, 400, 423, 424, 425, 426, 427, 435, 436A, 439A, 442A, 469A, 476B2, 476F2, 476G2, 476K2, 476P2, 476R2, 476V2, 476W2, 476X2, 477, 478, 479, 480, 481, 485, 486B, 486D, 487, 495/2, 497, 497/2, 498, 500, 505, 506, 507, 513, 514, 515E, 516A, 516B en 516E.

Het betreft een aanvraag tot het uitvoeren van infrastructuur- en omgevingswerken om een onthaalzone te creëren aan de Scheldelei.

Het project kadert in de toepassing van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 5, 1°, a (het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de VCRO). Bij de aanvraag is een milieueffectenrapport (MER) gevoegd.

Overeenkomstig hoofdstuk 5 van het BVR d.d. 27.11.2015  wordt door de gemeente Kruibeke een openbaar onderzoek georganiseerd. De aanvraag kan bij het gemeentebestuur worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 9 februari 2018 tot en met 10 maart 2018. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be