naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een aanvraag omgevingsvergunning – Renovatie van een zonevreemde woning met aanpalende stalling tot kangoeroewoning

06 februari ’18 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat door dhr. Patrick De Kerf, Kerkstraat nr. 206B in 9150 Bazel, een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kruibeke.

Decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering d.d. 27.11.2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kerkstraat nr. 206 in 9150 Bazel, 2de afdeling, sectie A, nrs. 387D.

Het betreft een aanvraag tot renovatie van een zonevreemde woning met aanpalende stalling tot kangoeroewoning.

Het project kadert in de toepassing van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 5, 1°, a (het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de VCRO).

Overeenkomstig hoofdstuk 5 van het BVR d.d. 27.11.2015  wordt door de gemeente Kruibeke een openbaar onderzoek georganiseerd. De aanvraag kan bij het gemeentebestuur worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 12 februari 2018 tot en met 14 maart 2018. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Lees meer artikels over

Meer info

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be