naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een aanvraag omgevingsvergunning – aanleggen van een oprit

27 februari ’18 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat door Peeters Tamara met als adres Zegelaan 61 in 9150 Kruibeke een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke.

Decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering d.d. 27.11.2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Zegelaan 61 in 9150 Kruibeke, 1ste afdeling, sectie B, 872X.

 

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een oprit.

 

Het project kadert in de toepassing van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 5, 1°, a (het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de VCRO).

 

Overeenkomstig hoofdstuk 5 van het BVR d.d. 27.11.2015  wordt door de gemeente Kruibeke een openbaar onderzoek georganiseerd. De aanvraag kan bij het gemeentebestuur worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 28 februari 2018 tot en met 30 maart 2018. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer info

Nieuwsoverzicht