naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een aanvraag omgevingsvergunning – bouwen van een garage

27 februari ’18 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat door Oste Stefan met als adres Van Craenenbroeckstraar 32 in 9120 Beveren een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke.

Decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering d.d. 27.11.2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hoogstraat 109 in 9150 Bazel, 2de afdeling, sectie A, 778P.

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een garage.

 

Het project kadert in de toepassing van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 5, 1°, a (het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de VCRO).

 

Overeenkomstig hoofdstuk 5 van het BVR d.d. 27.11.2015  wordt door de gemeente Kruibeke een openbaar onderzoek georganiseerd. De aanvraag kan bij het gemeentebestuur worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van

5 maart 2018 tot en met 4 april 2018. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Nieuwsoverzicht