naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Startdatum verbouwingswerken OC De Brouwerij uitgesteld

28 februari ’18 (wo)
Het project Horizon2030 is sterk geëvolueerd. We geven je graag een update van de verschillende deelprojecten: administratief centrum (AC) en gemeenschapscentrum (GC).

 

In november keurde de gemeenteraad het lastenboek en de raming goed voor het project ‘Renovatie gemeentehuis Kruibeke – bouw van een front- en backoffice’. Daags erna beslist het college om de plaatsingsprocedure te starten. Geïnteresseerde firma’s konden tot 24 januari 2018 hun offerte indienen. Op die dag hadden we één inschrijving ontvangen voor een inschrijvingsprijs van circa 3 miljoen euro exclusief btw. Dit inschrijvingsbedrag lag echter 16,5% hoger dan de raming die voor het project was opgesteld.


Geen goede match gevonden


Het enige ingediende dossier bleek na grondige juridische, financiële en administratieve analyse niet te voldoen. Daarom besliste het college op 20 februari 2018 om deze opdracht van het AC niet te gunnen en de lopende procedure te stoppen.


AC en GC vinden elkaar

Door de beslissing om niet te gunnen, moet de aanbestedingsprocedure opnieuw gestart worden, met als gevolg dat het dossier vertraging oploopt. Door deze vertraging zou het dossier van het AC wel heel erg dicht komen te liggen bij het dossier van het GC (gemeenschapscentrum), dat ondertussen liep. Het lijkt dan nu ook, rekening houdend met de recente ontwikkelingen in het dossier AC, logischer om beide bouwdossiers bij elkaar te voegen tot één bouwdossier.

Over deze mogelijke combinatie werd advies ingewonnen bij de toezichthoudende overheid, die ons bevestigde dat 'ze, na overleg met de Afdeling Lokale Financiën, geen bezwaar ziet tegen de voorgestelde werkwijze gezien de projecten al waren opgenomen in de meerjarenplanning.’


Nieuwe toekomst tegemoet

Het samensmelten van de dossiers AC en GC zorgt voor een nieuwe tijdslijn voor het project Horizon2030. De aangepaste planning wijst uit dat de gemeenteraad eind oktober 2018 zou beslissen over de lastvoorwaarden en raming voor het GC, wat oorspronkelijk voorzien was in augustus 2018. Met deze kleine verschuivingen zou het einde van de werken vermoedelijk voorzien blijven in het tweede kwartaal van 2020.
Dit brengt dus de geplande integratie van de gemeente- en OCMW-diensten niet in het gedrang. Nu recent ook het decreet Lokaal bestuur werd goedgekeurd, kunnen we de integratie van de twee organisatie tot één organisatie verder uitwerken. De ambities voor Horizon2030 blijven dus volledig overeind: een degelijke en klantvriendelijke infrastructuur bouwen waar zowel de gemeente als het OCMW haar dienstverlening aanbiedt en waar ook het wijkbureau van de politie bereikbaar is.
Dankzij het feit dat de gunning van een nieuwe aannemer pas genomen wordt na de verkiezingen - ten vroegste in januari 2019 en dus aan de start van een nieuwe legislatuur -  wordt de gedragenheid van het project Horizon2030 door een nieuw bestuur gegarandeerd.


Tijdelijke verhuis

Het samensmelten van de dossiers en het verschuiven van de tijdslijnen, heeft uiteraard ook een invloed op de plannen voor een tijdelijke verhuis van de gemeentediensten en bibliotheek. Waar deze initieel gepland was rond april/mei 2018 zal de verhuis ten vroegste in het voorjaar 2019 doorgaan. Het finale einde van de bouwwerken van het (voortaan gezamenlijk) project AC en GC blijft wel voorzien in het voorjaar 2020.

Goed nieuws is er dan weer voor wie de polyvalente ruimte van OC De Brouwerij wil gebruiken voor evenementen, want deze zal al zeker tot eind 2018 te huur zijn.

 

Huwelijk met veel voordelen

Het samensmelten van de twee grote bouwdossiers brengt heel wat voordelen met zich mee. Vooreerst levert het een financieel voordeel op, niet enkel omwille van de besparingen door het gelijklopend bouwproces, maar ook door de keuze om het bouwbudget binnen de vooropgestelde 6 miljoen euro realiseerbaar te maken. Bovendien brengt ook het feit dat er met één enkele aannemer kan gewerkt worden, de nodige voordelen met zich mee ten opzichte van twee aannemers voor aanpalende bouwwerken. De schaalgrootte van het nieuwe project zorgt er ook voor dat een andere categorie van aannemers kan worden aangesproken. Bovendien ziet de evolutie van de bouwmarkt er positief uit. Waar we nu slechts één offerte mochten ontvangen, hopen we om met het grotere project eind dit jaar een ruime interesse van aannemers op te wekken.

Ook op de duurtijd van het project heeft de samensmelting een positieve invloed. De totale periode waarin de huidige site van OC De Brouwerij in de stellingen zal staan, wordt een stuk ingekort. Dit betekent ook dat de administratieve diensten minder lang elders een tijdelijke (huur)locatie zullen moeten vinden.

Tot slot schept de nieuwe timing ook de mogelijkheid om de politieke gedragenheid van het project te vergroten, dankzij het feit dat de finale goedkeuring pas na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zal worden genomen.

Nieuwsoverzicht