naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning – hernieuwing en uitbreiding van vergunning voor melkveebedrijf en melkverwerkingsbedrijf

17 april ’18 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat door Quirynen Dairy Farming / Hollebeekhoeve een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de deputatie van Oost-Vlaanderen.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

  • Dossiernummer: OMV_2018031127 - OMVBM1-2018/48
  • Aanvrager/exploitant: Quirynen Dairy Farming, Koekhoven 38/1, 2330 Merksplas en Hollebeekhoeve, Hondenstraat 24, 9150 Kruibeke
  • Ligging: Hondenstraat 24, 9150 Kruibeke, kadastraal bekend als 1e afdeling, sectie C, nrs: 518, 775 E, K, L, N, T en V, 776 K, 777 E en F, 781 A, 782, 783, 784, 785, 786
  • Onderwerp: een hernieuwing en uitbreiding van de vergunning voor een melkveebedrijf en melkverwerkingsbedrijf
  • Datum openbaar onderzoek: 22 april 2018 tot en met 23 mei 2018
  • Bevoegde overheid: deputatie van Oost-Vlaanderen.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Meer informatie:

Bovenstaande aanvraag ligt gedurende het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

 

 

Nieuwsoverzicht