naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Isoleren en bepleisteren van de gevel

18 april ’18 (wo)
Het gemeentebestuur deelt mee dat door Pieters Tim, Polderstraat 12, 9150 Kruibeke een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018039474
  • Aanvrager/exploitant: Pieters Tim, Polderstraat 12, 9150 Kruibeke
  • Ligging: Polderstraat 12, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0517 V  2 
  • Onderwerp: isoleren en bepleisteren van de gevel
  • Datum openbaar onderzoek: 27 april 2018 tot en met 26 mei 2018
  • Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

 

Nieuwsoverzicht