naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Bouwen van een schuilhok

18 april ’18 (wo)
Het gemeentebestuur deelt mee dat door Jans Dirk, Ganzemeerstraat 2a, 9150 Kruibeke een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018036307
  • Aanvrager/exploitant: Jans Dirk, Ganzemeerstraat 2a, 9150 Kruibeke
  • Ligging:
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 3 AFD (RUPELMONDE), sectie A, nr(s) 0408 F 
  • Onderwerp: Bouwen van een schuilhok
  • Datum openbaar onderzoek: 25 april 2018 tot en met 24 mei 2018
  • Bevoegde overheid:

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht