naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Bouwen van een bijgebouw

16 mei ’18 (wo)
Het gemeentebestuur deelt mee dat door mevrouw Kemland Stefanie en de heer Vercauteren Wesley, Kattestraat 213, 9150 Kruibeke een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018033999
  • Aanvrager/exploitant: mevrouwKemland Stefanie, Kattestraat 213, 9150 Kruibekede heerVercauteren Wesley, Kattestraat 213, 9150 Kruibeke
  • Ligging: Kattestraat 213, 9150 Kruibeke Kattestraat 213, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0923 V 
  • Onderwerp: bouwen van een bijgebouw
  • Datum openbaar onderzoek: 23 mei 2018 tot en met 21 juni 2018
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht