naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De afwerking van de CNR-site

28 mei ’18 (ma)
Recent werd gestart met de opmaak van een ruimtelijk herbestemmingsplan (RUP) voor de CNR-site in Rupelmonde. Op de gemeenteraad van maart werden de start- en procesnota goedgekeurd.

Daarin zijn o.a. de doelstellingen, de eerste planopties, de te onderzoeken effecten, … opgenomen voor de verdere afwerking van het gebied.

 

Een traject met iedereen

Vroeger werd een bestemmingsplan pas in de allerlaatste fase bekendgemaakt, als alle keuzes al gemaakt waren en alles reeds tot in detail was uitgewerkt. In tegenstelling hiervan, worden nu de uitgangspunten aan het betrokken publiek voorgelegd terwijl het planningsonderzoek nog volop aan de gang is. Met deze nieuwe aanpak zetten we in op participatie. Zo werden er verschillende workshops georganiseerd met de betrokken personen binnen het plangebied. Op die manier heeft het gemeentebestuur voeling met wat er leeft op vlak van ruimtelijke behoeften en opportuniteiten. In april vond ook een infomarkt plaats op de CNR-site om alle betrokken bewoners/ geïnteresseerden toelichting te geven.


Een ruimtelijke visie voor iedereen

Het huidige bestemmingsplan (BPA CNR) heeft een aantal beperkingen:

  • Weinig nadruk op toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers.
  • Gebrek aan ruimtelijke kwaliteit door de ontbrekende link met het polderlandschap en de Schelde.
  • De bestemming socio-cultureel gebied en zone voor lokale bedrijven zijn enigszins achterhaald en laten weinig ruimte voor de bestaande groenstructuur.

Met dit nieuwe bestemmingsplan wil het gemeentebestuur het gebied meer openstellen voor iedereen:

  • De inrichting van groene verbindingen tussen de Polders van Kruibeke en de Schelde.
  • De mogelijkheid is voorzien om extra woningen te ontwikkelen die zich binnen de natuurlijke structuren integreren.
  • De aanwezigheid van o.a. de Graventoren, Getijdemolen en Scheepshelling levert een bijdrage aan een vergroting van de recreatieve functie van de site.
  • De site wordt toegankelijk voor plaatselijk verkeer via de Dijkstraat. De parkeermogelijkheden zullen op een tweetal manieren geïntegreerd worden: gebundeld onder de woonappartementen en gebundeld bij de entree van de site, langs de Dijkstraat.

Na de verwerking van alle input, wordt een nota opgemaakt waarin staat hoe wordt omgegaan met de adviezen en de inspraakreacties. Vervolgens gaat het onderzoek verder en wordt het ontwerp-RUP opgemaakt. Dat wordt na goedkeuring door de gemeenteraad opnieuw bekendgemaakt aan het publiek (vermoedelijk eind 2018).

Alle suggesties zijn welkom

Hoe? via e-mail: stedenbouw@kruibeke.be via brief: O.L.Vrouwplein 18/20, 9150 Kruibeke (per post of tegen afgiftebewijs)

Periode Tot en met 16 juni 2018


Wij kijken uit naar jouw mening om samen tot een nog beter resultaat te komen.

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht
RUP CNR

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be