naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Afbreken van een bestaande zonevreemde woning en oprichten van een nieuwe woning

14 juni ’18 (do)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen over een aanvraag omgevingsvergunning ingediend door Van Raemdonck Mark en Heyninckx Myriam, Esmoreitlaan 568, 2050 Antwerpen op 12 juni 2018.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018038838
  • Aanvrager/exploitant: Van Raemdonck Mark en Heyninckx Myriam, Esmoreitlaan 568, 2050 Antwerpen
  • Ligging: Burchtstraat 106, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0482 F 
  • Onderwerp: Afbreken van een bestaande zonevreemde woning en oprichten van een nieuwe woning
  • Datum beslissing: 12 juni 2018
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht