naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Aanbrengen publiciteit en aanleggen van extra parkings

18 juni ’18 (ma)
De deputatie heeft een beslissing genomen over een aanvraag omgevingsvergunning ingediend door BVBA EFR Belgium BVBA (De Backer Luc), Kapelsesteenweg 71, 2180 Antwerpen op 14 juni 2018.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018033288
  • Aanvrager/exploitant: EFR Belgium BVBA (De Backer Luc), Kapelsesteenweg 71, 2180 Antwerpen
  • Ligging: E17
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0990 A 
  • Onderwerp: Aanbrengen publiciteit en aanleggen van extra parkings
  • Datum beslissing: 14 juni 2018
  • Bevoegde overheid: de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

 

Nieuwsoverzicht