naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking beslissing weigering omgevingsaanvraag - Verkavelen van een stuk grond in 4 loten voor halfopen bebouwing

19 juli ’18 (do)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 10 juli 2018 over een aanvraag omgevingsvergunning van Maes Michel, Amerikalei 160, 2000 Antwerpen en Saerens Alain, Provincialebaan 53, 9255 Buggenhout.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018012272
  • Aanvrager/exploitant: Maes Michel, Amerikalei 160, 2000 Antwerpen - Saerens Alain, Provincialebaan 53, 9255 Buggenhout
  • Ligging: Moortelstraat 94, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie C, nr(s) 0380 G KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie C, nr(s) 0379 A 
  • Onderwerp: Verkavelen van een stuk grond in 4 loten voor halfopen bebouwing
  • Datum beslissing: 10 juli 2018
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

 

Nieuwsoverzicht