naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Bouwen van een meergezinswoning met 8 appartementen + slopen bestaande woning

01 augustus ’18 (wo)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Nelen Stan (Nevelde BVBA), Kalmthoutsesteenweg 302, 2910 Essen.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018083790
  • Aanvrager/exploitant: Nelen Stan (Nevelde BVBA), Kalmthoutsesteenweg 302, 2910 Essen
  • Ligging: Burchtstraat 58, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0506 C KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0521 A 
  • Onderwerp: Bouwen van een meergezinswoning met 8 appartementen + slopen bestaande woning
  • Datum openbaar onderzoek: 10 augustus 2018 tot en met 8 september 2018
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Nieuwsoverzicht