naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Aanbrengen van gevelbekleding en wijzigen raam- en deuropening

01 augustus ’18 (wo)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Yilmaz Cüneyt, Kapelstraat 202, 9140 Temse.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018093366
  • Aanvrager/exploitant: Yilmaz Cüneyt, Kapelstraat 202, 9140 Temse
  • Ligging: Nieuwe Kerkstraat 20, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 0749 E 3 
  • Onderwerp: Aanbrengen van gevelbekleding en wijzigen raam- en deuropening
  • Datum openbaar onderzoek: 8 augustus 2018 tot en met 6 september 2018
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht