naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Waterschaarste

20 augustus ’18 (ma)
Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken i.v.m. de droogtemaatregelen voor Oost-Vlaanderen. Voor meer informatie kan u mailen naar veiligheid.ovl@ibz.fgov.be

Update 20.08.2018 – 15:00

Droogtemaatregelen: algemeen vuurverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven

Op 20 augustus 2018 in de voormiddag kwam de Oost-Vlaamse crisiscel droogte samen, onder meer om zich te buigen over het algemeen vuurverbod dat van kracht is in Oost-Vlaanderen sinds 27 juli 2018. De vergadering besliste om het algemeen vuurverbod op te heffen. Deze beslissing werd opgenomen in het politiebesluit van 20 augustus tot opheffing van het politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie Oost-Vlaanderen.

Code geel

Het Agentschap Natuur en Bos schakelde vorige week de brandfase voor brandgevaar af van code oranje naar code geel voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Door een vermindering van de temperaturen en de regenval van de afgelopen twee weken, was deze afschakeling mogelijk. Code geel betekent dat de natuurgebieden droger zijn dan normaal en hierdoor het brandgevaar nog steeds groot is. Ondanks het feit dat het algemeen vuurverbod is opgeheven in Oost-Vlaanderen, is het dus nog steeds belangrijk om waakzaam en voorzichtig te blijven. Bij het maken van vuur moet de reglementering gevolgd worden en is het advies van de brandweer nodig.

***

Update 17.8.2018 – 17u00

Versoepeling van de droogtemaatregelen in Oost-Vlaanderen

Verbod op captatie uit onbevaarbare waterlopen
De regen van de laatste dagen bleek onvoldoende om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. De peilen en debieten van vele rivieren en beken blijven dus laag met verslechterde waterkwaliteit tot gevolg. Daarom blijft het verbod op capteren uit onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat, behouden.

Bijkomend is er ook een captatieverbod voor water uit de Oude Dender voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Dit omwille van de vaststelling van blauwalgen op de Oude Dender te Dendermonde.

Opheffing van het sproeiverbod
De regen en de gedaalde temperaturen zorgden wel voor een daling van het drinkwaterverbruik. Momenteel is het verbruik normaal voor de tijd van het jaar. Daarom wordt het sproeiverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven. De gouverneur roept wel op spaarzaam te blijven omgaan met water.

Vuurverbod
Het algemeen vuurverbod, zoals opgelegd in het politiebesluit van 27 juli 2018 betreffende brandgevaar in de provincie Oost-Vlaanderen, blijft voorlopig behouden. Op maandag 20 augustus 2018 komen de Oost-Vlaamse experten samen om de opgelegde maatregelen inzake brandgevaar te evalueren.

***

update 3.8.2018 – 10:00

Sproeiverbod
Spaarzaam omgaan met water blijft de boodschap. De weersvoorspellingen voor de komende dagen voorspellen weinig tot geen neerslag. Daarom blijft het verboden om water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, met uitzondering van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor de besproeiing van moestuinen maar enkel tussen 18u en 10u en met niet-leidingwater;
 • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18u en 10u met niet-leidingwater. Het sproeiverbod blijft dus van toepassing, maar voor de uitzonderingen (bepaald in het politiebesluit van 27 juli 2018) waarbij wel nog kan gesproeid worden met niet-leidingwater voor moestuinen, sportterreinen en in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen), worden de uren waarop men mag besproeien uitgebreid van 20u tot 8u naar 18u tot 10u.
 • Deze wijziging is er gekomen op vraag van de landbouwsector, omdat de beschikbare sproeiperiode te beperkt was om de besproeiing van hun teelten rond te krijgen. Deze versoepeling werd doorgetrokken naar de andere uitzonderingen (moestuinen en sportterreinen).

Verbod op captatie van onbevaarbare waterlopen
Het verbod op captatie voor de onbevaarbare waterlopen en de afgesloten meanders, met uitzondering van captatie voor de openbare drinkwatervoorziening, blijft behouden. Deze maatregel geldt echter niet meer voor het capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Dit om ervoor te zorgen dat vee kan beschikken over voldoende drinkwater.

Brandgevaar
Het politiebesluit omtrent brandgevaar (27 juli 2018) blijft - ook na de versoepelde maatregelen ivm de waterschaarste - verder van kracht:
Door de aanhoudende droogte en hitte is het risico op brandgevaar sterk toegenomen. Op advies van de brandweer werd daarom beslist om een vuurverbod op te leggen in de provincie Oost-Vlaanderen. Het politiebesluit van 27 juli 2018 betreffende brandgevaar Oost-Vlaanderen bepaalt dat:

 • Het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te maken.
 • het voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden in de provincie Oost-Vlaanderen verboden is te roken;
 • Het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen vuurwerk te gebruiken.

Bij barbecues is uiterste voorzichtigheid geboden. We roepen op om hierbij voldoende veiligheidsvoorzieningen te nemen.

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht