naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - veranderen door wijziging uitbreiding en toevoeging van een inrichting voor de opslag, sortering en verwerking van afvalstoffen + nieuwbouw.

27 augustus ’18 (ma)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de deputatie Oost-Vlaanderen door NV STUER CONTAINERDIENST, Burchtstraat 87, 9150 Kruibeke .

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018014978
  • Aanvrager/exploitant: NVSTUER CONTAINERDIENST, Burchtstraat 87, 9150 Kruibeke
  • Ligging: Burchtstraat 87, 9150 Kruibeke Burchtstraat 87, 9150 Kruibeke Watermolenstraat 34, 9150 Kruibeke Burchtstraat 81, 9150 Kruibeke Burchtstraat 79, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0050 G KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0050 L  KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0047 H  KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0047 E  KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0036 B  KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0047 F  KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0049 D  KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0049 E  KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0041 C  KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0049 B 
  • Onderwerp: Duplicaat van 2017001489
  • Datum openbaar onderzoek: 31 augustus 2018 tot en met 29 september 2018
  • Bevoegde overheid: deputatie Oost-Vlaanderen

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht