naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden melkveestal

17 september ’18 (ma)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de deputatie Oost-Vlaanderen door de heer Van Puyvelde Philippe, Kerkstraat 122, 9150 Kruibeke .

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018097629
  • Aanvrager/exploitant: de heerVan Puyvelde Philippe, Kerkstraat 122, 9150 Kruibeke
  • Ligging: Kerkstraat 122, 9150 Kruibeke Kerkstraat 122, 9150 Bazel (Kruibeke)
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0340 D KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0347 V  KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0347 T  KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0320 E  KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0341   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0314   KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0335 L  KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0340 C 
  • Onderwerp: 2018_Van Puyvelde Philippe_uitbreiden melkveestal_aanvraag augustus 2018
  • Datum openbaar onderzoek: 21 september 2018 tot en met 20 oktober 2018
  • Bevoegde overheid: deputatie Oost-Vlaanderen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht