naar top
Gemeente Kruibeke

Heraanleg Wissel Bazel: verkeershinder 2018-2019

02 oktober ’18 (di)
Sinds oktober 2018 is aannemer De Witte, in opdracht van Riopact (Aquafin en de gemeente Kruibeke), bezig aan werken op de Wissel te Bazel. Deze duren tot maart 2019.
Wat houden de werken in?

Riolering

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel waarbij voor het hemelwater maximaal wordt ingezet op lokale waterinfiltratie (geperforeerde rioleringsbuizen, aanleg wadi)

Wegenis

De aanleg van een nieuw wegdek, met onder andere 3 parkeerpockets en aanleg groenbuffer.

Ondergrondse afvalcontainers

In het nieuwe ontwerp is een ondergrondse afvalstraat voorzien waarbij alle 5 afvalfracties (glas, papier&karton, groen, PMD en restafval) ondergronds ingezameld worden.

 

Fasering werken

·        Fase 1&2: Werken N419 ter hoogte van het kruispunt met de Louis Poodtstraat: 15/10 – 19/10

·        Fase 3: Werken op de Wissel: 19/10 – maart 2019

 

Hinder

Fase 1&2:
Tijdens deze werken zal er maar één rijvak op het kruispunt met de Louis Poodstraat open zijn. Gemotoriseerd verkeer kan via tijdelijke verkeerslichten alternerend passeren.
Fietsers en voetgangers komende van Kruibeke richting Bazel kunnen het bestaande voet- en fietspad blijven gebruiken.
Fietsers en voetgangers komende van Bazel richting Kruibeke worden omgeleid via de Wissel.
Om sluipverkeer, dat via de Wissel de lichten wilt by-passen, te vermijden zal in fase 1 de Wissel geknipt worden voor het gemotoriseerd verkeer.

 

Fase 3:
Tijdens deze fase is geen doorgaand verkeer over de Wissel mogelijk. Er zal geen hinder op de N419 zijn.

 

Openbaar vervoer:
  • De bushalte Bazel Kauterwegel (204639) richting Bazel zal tijdens fase 1&2 niet bedeeld worden.
  • De bushalte Bazel Katerwegel (205639) richting Kruibeke zal gedurende de ganse periode van de werken (fase 1 + fase 2 + fase 3) tijdelijk verplaatst worden naar Kruibekestraat 87.

 

Kostprijs

De kostprijs voor de werken bedraagt € 450.000,00 excl. btw.

 

Contactpersonen gemeente

Michaël Jansegers – Controleur der werken – 0473.98.09.66

Jelle Van Bogaert – Afdelingshoofd technische dienst – 03.740.02.36

 

Meer info

Nieuwsoverzicht