naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Verkavelen van een grond in 3 loten: 1 open en 2 halfopen ééngezinswoningen

15 oktober ’18 (ma)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Maes Michel, Amerikalei 160, 2000 Antwerpen - Saerens Alain, Provincialebaan 53, 9255 Buggenhout - Verbeke Stefan, Lijkveldestraat 86, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018109058
  • Aanvrager/exploitant: Maes Michel, Amerikalei 160, 2000 Antwerpen - Saerens Alain, Provincialebaan 53, 9255 Buggenhout-Verbeke Stefan, Lijkveldestraat 86, 9170 Sint-Gillis-Waas
  • Ligging: Moortelstraat 94, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie C, nr(s) 0379 A KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie C, nr(s) 0380 G 
  • Onderwerp: Verkavelen van een grond in 3 loten: 1 open en 2 halfopen ééngezinswoningen
  • Datum openbaar onderzoek: 25 oktober 2018 tot en met 23 november 2018
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

 

 

Nieuwsoverzicht