naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Verkavelen van een perceel grond in 13 loten

16 oktober ’18 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Vermeiren Bart, Statiestraat 119, 2070 Zwijndrecht.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018089843
  • Aanvrager/exploitant: Vermeiren Bart, Statiestraat 119, 2070 Zwijndrecht
  • Ligging: Bazelstraat zn en Polderstraat zn in 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0868 S 2  KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie B, nr(s) 0868 S 
  • Onderwerp: Verkavelen van een perceel grond in 13 loten
  • Datum openbaar onderzoek: 26 oktober 2018 tot en met 24 november 2018
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht