naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning – Oprichten van 3 windturbines (1 in Kruibeke en 2 in Temse)

19 oktober ’18 (vr)
Het gemeentebestuur deelt mee dat door EDF Luminus met als adres Markiesstraat 1, 1000 Brussel, 2de afdeling, sectie A, nr(s) 1244, 1246, 1245, 1232, 1233 en 1231 een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de deputatie Oost-Vlaanderen.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV2018111372
  • Aanvrager/exploitant: EDF Luminus
  • Ligging te Kruibeke: Heirstraat zn in 9150 Kruibeke, 2de afdeling, sectie A, 1244, 1246, 1245, 1232, 1233 en 1231
  • Onderwerp: Oprichten van 3 windturbines (1 in Kruibeke en 2 in Temse)
  • Datum openbaar onderzoek: 25 oktober 2018 tot 24 november 2018
  • Bevoegde overheid: De deputatie Oost-Vlaanderen

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht