naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Wijzigen gevel, deels regulariseren

05 november ’18 (ma)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door de heer De Kerf Rudy, Leo Heyrmanstraat 5, 9150 Kruibeke.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018114550
  • Aanvrager/exploitant: de heerDe Kerf Rudy, Leo Heyrmanstraat 5, 9150 Kruibeke
  • Ligging: Barbierstraat zn, 9150 Bazel
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 2 AFD (BAZEL), sectie A, nr(s) 0078 B
  • Onderwerp: wijzigen gevel, deels regulariseren
  • Datum openbaar onderzoek: 13 november 2018 tot en met 12 december 2018
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht