naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning - Verkavelen van een stuk grond in 4 loten

06 november ’18 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door BVBA LANDMETERS-EN STUDIEBUREAU VAN OPSTAL, Hoogstraat 6, 2870 Puurs.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018120494
  • Aanvrager/exploitant: BVBALANDMETERS-EN STUDIEBUREAU VAN OPSTAL, Hoogstraat 6, 2870 Puurs
  • Ligging: Arthur de Bruynestraat zn in 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie A, nr(s) 696B, 918B, 917Y, 696M, 697X, 697V, 696L, 917P en 917B.
  • Onderwerp: Verkavelen van een stuk grond in 4 loten
  • Datum openbaar onderzoek: 15 november 2018 tot en met 14 december 2018
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht