naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Voorlopige bescherming als monument van de voormalige klompenmakerij De Kimpe.

06 november ’18 (di)
Het gemeentebestuur deelt mee dat een dossier van voorlopige bescherming werd ingediend bij de gemeente Kruibeke door Het Agentschap Onroerend Erfgoed (Havenlaan 88 bus 5 in 1000 Brussel). De gemeente dient hiervoor het openbaar onderzoek te organiseren.

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: 2018/542
  • Aanvrager: Het Agentschap Onroerend Erfgoed - Havenlaan 88 bus 5 in 1000 Brussel
  • Ligging: Daalstraat 91 in 9150 Bazel
  • Kadastrale gegevens: 2de afdeling, sectie A, 292H en 291B
  • Onderwerp: Voorlopige bescherming van klompenmakerij De Kimpe
  • Datum openbaar onderzoek: 22 november 2018 tot en met 21 december 2018
  • Bezwaar indienen bij: college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kruibeke

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht