naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Aankondiging openbaar onderzoek - wijziging voetwegen nrs. 40 en 41

12 november ’18 (ma)
Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad op 26 november 2018 van het voorstel van de Vlaamse Waterweg nv tot volledige afschaffing van voetweg nr. 40 (voetweg in bos) en voetweg nr. 41 (voetweg in polder van Bazel).

Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van het voorstel tot volledige afschaffing van voetwegen nrs. 40 en 41 aan een openbaar onderzoek, overeenkomstig de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en latere wijzigingen, het rooilijndecreet van 8 mei 2009 en het decreet van 4 april 2014, het besluit van de Vlaamse Regering 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels tot organisatie van het openbaar onderzoek inzake de buurtwegen.

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande de volledige afschaffing van voetwegen nrs. 40 en 41 vind je onder de downloads en ligt eveneens ter inzage op de dienst omgeving van het gemeentehuis van de gemeente Kruibeke, O.L.Vrouwplein 18/20 van 10 december 2018 tot en met 11 januari 2019, tijdens de openingsuren:

  • Maandag - vrijdag: van 9 tot 12 uur
  • Maandagnamiddag: van 14 tot 17 uur
  • Dinsdagnamiddag: van 15.30 tot 19 uur

Eventuele opmerkingen en/of bezwaren over het dossier dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek. De zending mag aangetekend gebeuren (O.L.Vrouwplein 18/20, 9150 Kruibeke), bij afgifte tegen ontvangstbewijs (dienst omgeving) of via e-mail (stedenbouw@kruibeke.be).

Nieuwsoverzicht