naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Functiewijziging naar handelshuis met aparte woonentiteit

19 november ’18 (ma)
Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen op 13 november 2018 over een aanvraag omgevingsvergunning van de heer Boodts Geert en mevrouw Egghe Tanja, Molenberg 66, 9150 Kruibeke.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 9, artikel 60.

 

Voorwerp van de aanvraag:

  • Dossiernummer: OMV_2018111501
  • Aanvrager/exploitant: Boodts Geert en Egghe Tanja, Molenberg 66, 9150 Kruibeke
  • Ligging: Molenberg 66, 9150 Kruibeke
  • Kadastrale gegevens: KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie C, nr(s) 0652 T 2  KRUIBEKE 1 AFD (KRUIBEKE), sectie C, nr(s) 0652 V  2 
  • Onderwerp: functiewijziging naar handelshuis met aparte woonentiteit
  • Datum beslissing: 13 november 2018
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

 

Meer informatie

Bovenstaande beslissingen liggen gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op volgend adres: O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke.

Nieuwsoverzicht