naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning – Stortplaats De Vlaamse Waterweg Sterhoek

23 november ’18 (vr)
Het gemeentebestuur deelt mee dat door de Vlaamse Overheid werd gevraagd een openbaar onderzoek op te starten voor een omgevingsvergunningaanvraag betreffende de stortplaats van de Vlaamse Waterweg in de Sterhoek te Kruibeke / Zwijndrecht.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Voorwerp van de aanvraag:

 • Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018094383
 • Aanvrager/exploitant: De Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44, 3500 Hasselt
 • Ligging: Haagstraat , 9150 Kruibeke - Kruibeeksesteenweg , 2070 Zwijndrecht
 • Kadastrale gegevens:

Kruibeke: 1e afd., sectie A, nummer(s):

108A,109,110B,111B,112H,113A,119A,123B,125A,126,127A,127B,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,406A,412,413,414,415,416,417,417A/2,426A,427,428,429,430,431,432,433,434,438A,83E4,85H - sectie B, nummer(s): 38K

Zwijndrecht: 2e afd., sectie C, nummer(s): 100H2,100Z2

 

 • Onderwerp: aanvraag verandering en samenvoeging stortplaats
 • Datum openbaar onderzoek: 29 november 2018 tot en met 28 december 2018
 • Bevoegde overheid: Vlaams gewest

 

De aanvraag ligt van 29 november 2018 tot en met 28 december 2018 ter inzage bij:

 • de gemeentelijke dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis: O.L.Vrouwplein 18/20, 9150 Kruibeke
 • het publiek loket – openbare onderzoeken (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de omgevingsaanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 • analoog per brief naar bovenstaand adres van dienst omgeving.
 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be) of via stedenbouw@kruibeke.be

 

Nieuwsoverzicht